Skupina paintball hráčov

Ako darovať 2%

Som zamestnanec

1. Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ, tak ho do 15. februára 2024 požiadajte o ročné zúčtovanie preddavkov.

2. Zamestnávateľ vám musí vystaviť tlačivo s názvom Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti (PDF vzor), ku ktorému priložte formulár na darovanie 2% tzv. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (PDF na stiahnutie).

3. Oba dokumenty doručte najneskôr do konca apríla 2024 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska (Nie na adresu organizácie, ktorej chcete 2% darovať).

Viac info: Finančná správa

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste v roku 2023 pracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín môžete venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Toto potvrdenie doručte spolu s oboma vyššie spomenutými dokumentami na Daňový úrad v mieste vášho bydliska do konca apríla 2024.

Daňové priznanie podávam sám (napr. SZČO)

  • vyplňte a podajte daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A (zamestnanci) alebo typu B (SZČO),
  • v daňovom priznaní typu A vyplňte oddiel VIII.,
  • v daňovom priznaní typu B vyplňte vyhlásenie v oddiele XII.,
  • zaplaťte daň z príjmov vypočítanú v daňovom priznaní za rok 2023 najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Som právnická osoba

V VI. časti vyplňte údaje príjmateľa podialu 2%.

Ako podnikateľ alebo firma (právnická osoba), je treba podať daňové priznanie elektronicky do 31. 03. 2024. To platí v prípade, ak máte zdaňovacie obdobie kalendárny rok.

Ako príjemcov podielu z dane môžete uviesť viac subjektov, avšak každej z nich môžete poukázať minimálnu možnú sumu = 8,00 €.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

IČO: 54168180
Právna forma: občianské združenie
Obchodné meno/názov: Paintballový a strelecký klub Prešov
Ulica: Tomášikova
Číslo: 4856/20
PSČ: 080 01
Obec: Prešov